Hỏi đáp HHSV VN

Trang chủ / Hỏi đáp HHSV VN

Giải đáp thắc mắc

BTC luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ tối đa cho thí sinh vùng sâu vùng xa, để họ có thể tham gia cuộc thi ở điều kiện ngang bằng cùng các thí sinh khác.

Tiêu chí cuộc thi hướng đến nét đẹp hình thể mạnh mẽ, gợi cảm đi cùng với sự thông minh, sắc sảo, ứng xử khéo léo và đạo đức của người phụ nữ để lựa chọn người phù hợp nhất lên ngôi Hoa Hậu. Vì vậy khuyến khích thí sinh gửi ảnh gốc và chưa qua chỉnh sửa kỹ thuật để BTC có sự lựa chọn chính xác và phù hợp

BTC luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ tối đa cho thí sinh vùng sâu vùng xa, để họ có thể tham gia cuộc thi ở điều kiện ngang bằng cùng các thí sinh khác.

Tiêu chí cuộc thi hướng đến nét đẹp hình thể mạnh mẽ, gợi cảm đi cùng với sự thông minh, sắc sảo, ứng xử khéo léo và đạo đức của người phụ nữ để lựa chọn người phù hợp nhất lên ngôi Hoa Hậu. Vì vậy khuyến khích thí sinh gửi ảnh gốc và chưa qua chỉnh sửa kỹ thuật để BTC có sự lựa chọn chính xác và phù hợp

BTC luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ tối đa cho thí sinh vùng sâu vùng xa, để họ có thể tham gia cuộc thi ở điều kiện ngang bằng cùng các thí sinh khác.

Đơn vị tài trợ