FCF Group

Trang chủ / Posts tagged "FCF Group"
 • 0 bình luận
 • 370

Hoa khôi Sinh viên Việt nam 2023: Chung kết khu vực miền Nam tổ chức tại trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh (HUB)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỔ CHỨC CHUNG KẾT KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN CUỘC THI “HOA KHÔI SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2023”…

icon_date 23/12/2023
Chi tiết
 • 0 bình luận
 • 195

Thông cáo báo chí tổ chức Chung kết khu vực Miền Nam cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2023”

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỔ CHỨC CHUNG KẾT KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN CUỘC THI “HOA KHÔI SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2023”…

icon_date 23/12/2023
Chi tiết
 • 0 bình luận
 • 1741

Á hậu Hương Ly làm ban giám khảo Hoa khôi Sinh viên Việt Nam

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỔ CHỨC CHUNG KẾT KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN CUỘC THI “HOA KHÔI SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2023”…

icon_date 23/12/2023
Chi tiết
 • 0 bình luận
 • 2912

Thí sinh Hoa khôi sinh viên Việt Nam nổi bật trong tà áo dài

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỔ CHỨC CHUNG KẾT KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN CUỘC THI “HOA KHÔI SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2023”…

icon_date 23/12/2023
Chi tiết
 • 0 bình luận
 • 2352

Vẻ ngoài trong trẻo của thí sinh có vòng eo nhỏ nhất Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực Miền Bắc

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỔ CHỨC CHUNG KẾT KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN CUỘC THI “HOA KHÔI SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2023”…

icon_date 23/12/2023
Chi tiết
 • 0 bình luận
 • 1774

Nhan sắc đời thường của Hoa khôi sinh viên Việt Nam khu vực miền Bắc

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỔ CHỨC CHUNG KẾT KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN CUỘC THI “HOA KHÔI SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2023”…

icon_date 23/12/2023
Chi tiết
 • 0 bình luận
 • 61

Có gì trong chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 khu vực Miền Trung – Tây Nguyên?

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỔ CHỨC CHUNG KẾT KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN CUỘC THI “HOA KHÔI SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2023”…

icon_date 22/12/2023
Chi tiết
 • 0 bình luận
 • 211

Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023: Đón xem đêm Chung kết khu vực miền Trung – Tây Nguyên diễn ra vào 22/12

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỔ CHỨC CHUNG KẾT KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN CUỘC THI “HOA KHÔI SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2023”…

icon_date 21/12/2023
Chi tiết
 • 0 bình luận
 • 240

Thông cáo báo chí tổ chức Chung kết khu vực miền Trung – Tây Nguyên Cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2023”

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỔ CHỨC CHUNG KẾT KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN CUỘC THI “HOA KHÔI SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2023”…

icon_date 20/12/2023
Chi tiết

Đơn vị tài trợ